ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้เข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้เข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก และอาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เข้าดูงานและการจัดการระบบคลังสินค้า ของเราในวันนี้

คุยกับเรา