Homepage

Total Logistics Solution บริการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จ

Highway Group ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านระบบศุลกากร การจัดหาบริษัทประกันภัย และงานด้านเอกสารอื่นๆ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการขนสินค้าข้ามพรมแดน

มากกว่า 70 คัน
เทรลเลอร์-พ่วง พื้นเรียบ, พ่วงคอก

GPS ติดตาม
รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ติดตามได้

มาตรฐานสากล
ISO 9001 / 2015

จุดเริ่มต้นสู่การเป็น Highway

Highway Group หรือ กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ได้ก่อตั้งเริ่มแรกจากบริษัท ไฮเวย์ ทรัค จำกัด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ดำเนินกิจการขนส่งสินค้าแบบเหมาคันทั่วราชอาณาจักร

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด และได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG

และเนื่องด้วยความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้ขยายกิจการเพื่อครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าดังต่อไปนี้

สามเสือ ทรานสปอร์ต

ไฮเวย์ ซิเมนต์

ไฮเวย์ อินเตอร์ เอ็กซ์ปอร์ต

ไฮเวย์ คอนกรีต

บริการของ Highway Group

Logistic, Cross border, Shipping
บริการขนส่งสินค้าเหมาคัน ทั่วราชอาณาจักร
บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน ไทย – เมียนมาร์

วัสดุก่อสร้างในเครือ SCG
จำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างทุกชนิด
จำหน่ายทั้งในประเภศ และส่งออกนอกประเทศ

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC
บริการคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC
ทั้งแม่สอดและเมียวดี ( เมียนมาร์ )

มั่นใจ ปลอดภัย ไปกับมาตรการ COVID-19

ทั้งบริการหน้าร้านและการจัดส่งกระจายสินค้า

ข่าวสารและกิจกรรม Hihgway Group

ร่วมช่วยเหลือผู้เกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้าน ณ ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก และกลุ่มบริษัทเครือไทซัน ร่วมช่วยเหลือผู้เกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้ร่วมสนับสนุนปูนเสือซุปเปอร์ บล็อคทึบ เพื่อก่อสร้างบ้านอาศัย มูลค่ากว่า 10,000 บาท

ithwg2562

16/05/2022

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) โรงพยาบาลแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กลุ่มบริษัทไฮเวย์ M1 Group และเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนเพื่อให้เพียงพอต่อสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

ithwg2562

05/05/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ รพ.แม่สอด

ทอดพระเนตรบริเวณจัดนิทรรศการ วีดิทัศน์ความเป็นมาของอาคารสิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด) และห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์

admin-HWG

20/12/2021

“รางวัลผู้แทนจำหน่ายส่งออกชายแดนยอดเยี่ยมปี 2564” ในงาน Top Rank Cement ส่งออก ภาคเหนือ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ได้มีการจัดงาน Top Rank Cement ส่งออก ภาคเหนือ “รางวัลผู้แทนจำหน่ายส่งออกชายแดนยอดเยี่ยมปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

admin-HWG

19/11/2021
คุยกับเรา