ร่วมช่วยเหลือผู้เกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้าน ณ ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก และกลุ่มบริษัทเครือไทซัน ร่วมช่วยเหลือผู้เกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้ร่วมสนับสนุนปูนเสือซุปเปอร์ บล็อคทึบ เพื่อก่อสร้างบ้านอาศัย มูลค่ากว่า 10,000 บาท

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) โรงพยาบาลแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กลุ่มบริษัทไฮเวย์ M1 Group และเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนเพื่อให้เพียงพอต่อสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ รพ.แม่สอด

ทอดพระเนตรบริเวณจัดนิทรรศการ วีดิทัศน์ความเป็นมาของอาคารสิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด) และห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์

“รางวัลผู้แทนจำหน่ายส่งออกชายแดนยอดเยี่ยมปี 2564” ในงาน Top Rank Cement ส่งออก ภาคเหนือ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ได้มีการจัดงาน Top Rank Cement ส่งออก ภาคเหนือ “รางวัลผู้แทนจำหน่ายส่งออกชายแดนยอดเยี่ยมปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

กลุ่มบริษัทไฮเวย์ สนับสนุนความปลอดภัยบนถนนเส้นทางตาก-แม่สอด

กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ในนามบริษัท สามเสือ ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมสนับสนุนความปลอดภัยบนถนนเส้นทางตาก-แม่สอด มอบกรวยจราจรจำนวน 50 อัน ให้กับสถานนีตำรวจภูธรแม่ท้อ จ.ตาก

ส่งพลังน้ำใจและพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบถุงยังชีพ 300 ชุด

ส่งพลังน้ำใจและพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 300 ชุด

ร่วมด้วยช่วยกันกรอกถุงทรายเพื่อผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

กลุ่มบริษัท ไฮเวย์,  หอการค้าจังหวัดตาก,  ท่าทรายวังแก้ว ร่วมกันกรอกถุงทรายเพื่อผู้ประสบปัญหาอุทกภัย อ. แม่สอด จ.ตาก

บริจาค Alcohol 95% ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) บริจาค Alcohol 95% ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บริจาคสมาทร์บอรด์และไม้ฝา ในโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบ้านผู้ยากไร้

กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ได้ร่วมบริจาค สมาทร์บอรด์และไม้ฝา ในโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ของ อบต.ด่านแม่ละเมา

สาธิตการใช้งานปูนลอฟท์ตราเสือ

บริษัทฯ ได้ร่วมกับปูนตราเสือ จัดสาธิตการใช้งานปูนลอฟท์ ให้กับพี่ๆช่างผู้รับเหมาที่สนใจ และทีมขายของทางบริษัทฯ และได้แนะนำการใช้งาน รวมถึงสอน เทคนิควิธีการใช้งานอย่างถูกต้องแบบจัดเต็ม

1 2 3
คุยกับเรา