เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท ไฮเวย์

กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ได้ก่อตั้งเริ่มแรกจากบริษัท ไฮเวย์ ทรัค จำกัด บริหารงานโดยประธานกรรมการ นายเสรี ครรชิตศิริกุล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 ดำเนินกิจการขนส่งสินค้าแบบเหมาคันทั่วราชอาณาจักร

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด และได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริหารงานโดย นายณัฏฐ์วรัชญ์ ครรชิตศิริกุนต์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท

เนื่องด้วยความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้ขยายกิจการเพื่อครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG

บริษัท สามเสือ ทรานสปอร์ต

บริการรับ-ส่งสินค้าเหมาคัน

บริษัท ไฮเวย์ อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ต

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ส่งออกในเครือ SCG

บริษัท ไฮเวย์ คอนกรีต จำกัด

จำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ

คุยกับเรา