ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด
100/10 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.

โทรศัพท์ 055 534678
อีเมล์: info@highwaygroup.co.th

สาขาตาก

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด
9/9 หมู่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.

โทรศัพท์ 086 746 5497
อีเมล์: info@highwaygroup.co.th

คุยกับเรา