โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 9 -13 กันยายน 2562 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) นายวสันต์ ครรชิตศิริกุล เลขาธิการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ ห้องเดอะ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ จัดโดยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้บริหารองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และสร้างโมเดลของธุรกิจเพื่อสังคม

คุยกับเรา