บริษัท สามเสือ ทรานสปอร์ต จำกัด บริหารงานคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตามนโยบายคุณภาพ บริษัท สามเสือ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือการนำเอาระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 มาเป็นแกนหลักเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและช่วยในการควบคุมจัดการลดปัญหาและผลกระทบในกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. โดยทางบริษัทได้รับการรับ รองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2562
ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดและยั่งยืน

คุยกับเรา