ขอเชิญลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน พาบุตร หลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน พาบุตร หลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่ลานหน้า บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด (สาขาแม่สอด) วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

คุยกับเรา