กลุ่มบริษัทไฮเวย์ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด

กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาและช่วยเหลือโรงพยาบาลให้มีเลือดเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการบริจาคโลหิต ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้น

คุยกับเรา