กลุ่มบริษัทไฮเวย์ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 22 เมษายน 2563 ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ได้มอบหมายให้ทีมงานฝ่ายบุคคลและตัวแทนพนักงาน เดินทางเข้ามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

คุยกับเรา