ร่วมมอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับนักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program) ผู้ประกอบการ BM Border Maesot Group และภาคเอกชนในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก

ร่วมมอบเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้กับนาย อู เซ ตานอ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมด้วย นายอู เตา ไน่ ผู้ว่าเขตเศรษฐกิจเมียวดี ประเทศเมียนมา นายอู หล้า มินทวย นายด่านศุลกากรจังหวัดเมียวดี และนางมะติน ติน เมี๊ยทะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในจังหวัดต่างๆ ของรัฐมอญ ประเทศเมียนมา


ในการนี้ทางหอการค้าจังหวัดตาก ได้นำเงินที่การบริจาคจากผู้ศรัทธาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี้ นำเงินส่วนนี้มาซื้อเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ให้ผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้ มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ทางหอการค้าจังหวัดตากขอขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ประสบแต่ความสุขความเจริญ

คุยกับเรา