กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 1 (จุดขายศูนย์อัญมณีเก่า) ตึกข้าง OTOP แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) โรงพยาบาลแม่สอด กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กลุ่มบริษัทไฮเวย์ M1 Group และเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนเพื่อให้เพียงพอต่อสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

โดยมี นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด) พร้อมด้วยคณะจากกาชาดอำเภอแม่สอด นายเฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก) นายณัฏฐ์วรัชญ์ ครรชิตศิริกุนต์ (ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และสมาชิก ตลอดจนหน่วยงานราชการ ประชาชนเข้าร่วม

ซึ่งในการบริจาคครั้งนี้ ได้รับโลหิตจำนวนทั้งหมด 17,450 ซีซี

คุยกับเรา