กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์ บ้านสันทราย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คุยกับเรา