บริจาค Alcohol 95% ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ด้วยประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่8 และรุ่นที่ 3 ร่วมกับหอการค้าไทย บริจาค Alcohol 95% ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลแม่สอด หอการค้าจังหวัดตาก

นำโดยนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายเฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมเป็นตัวแทนมอบ Alcohol 95% จำนวน 1000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด โดยมีนายแพทย์พิพัฒน์ เคลือบวัง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมรับมอบเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ในวันเดียวกัน เวลา 15.30 น. ณ ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายกำธร บุญสา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก และนักประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตาก (YEC TAK) ร่วมเป็นตัวแทนมอบ Alcohol 95% จำนวน 400 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีคุณปรารถนา หมี้แสน หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ศัลยกรรม และ อายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมรับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในอำเภอเมืองต่อไปในการนี้ทางหอการค้าจังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย Alcohol 95% จำนวน 1,400 ลิตร จากกลุ่มบริษัทไฮเวย์ นำโดยคุณชลลดา ศิริเสรีวรรณ (รองกรรมการผู้จัดการ) พร้อมด้วยคุณชนิตร์นันท์ บุณยสนธิกุล (ผู้จัดการสาขาตาก) เข้าร่วมในครั้งนี้

คุยกับเรา