บริษัท สามเสือ ทรานสปอต จำกัด

บริการรับ-ส่งสินค้าเหมาคัน

ันธกิจ

1.ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า

2.ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการแบบมืออาชีพ

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

4.พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทขนส่งสินค้าและบริการก่อสร้างแบบครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

เป้าหมาย

 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกลุ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุยกับเรา