“รางวัลผู้แทนจำหน่ายส่งออกชายแดนยอดเยี่ยมปี 2564” ในงาน Top Rank Cement ส่งออก ภาคเหนือ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ได้มีการจัดงาน Top Rank Cement ส่งออก ภาคเหนือ “รางวัลผู้แทนจำหน่ายส่งออกชายแดนยอดเยี่ยมปี 2564” ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยคุณณัฏวรัชญ์ ครรชิตศิริกุนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ อินเตอร์ เอ็กปอร์ต จำกัด เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ นับว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า และเป็นกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ขอขอบคุณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) เป็นอย่างยิ่ง

คุยกับเรา