ร่วมด้วยช่วยกันกรอกถุงทรายเพื่อผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

กลุ่มบริษัท ไฮเวย์,  หอการค้าจังหวัดตาก,  ท่าทรายวังแก้ว ร่วมกันกรอกถุงทรายเพื่อผู้ประสบปัญหาอุทกภัย อ. แม่สอด จ.ตาก


คุยกับเรา