ร่วมช่วยเหลือผู้เกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้าน ณ ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตาก และกลุ่มบริษัทเครือไทซัน ร่วมช่วยเหลือผู้เกิดเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้ร่วมสนับสนุนปูนเสือซุปเปอร์ บล็อคทึบ เพื่อก่อสร้างบ้านอาศัย มูลค่ากว่า 10,000 บาท

คุยกับเรา