มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ตามประกาศนโยบายภาครัฐ เรื่องมาตรควบคุมโรค การแพร่ระบาดไวรัส ‘โควิด-19’

ตามที่มีประกาศนโยบายภาครัฐ เรื่องมาตรควบคุมโรค การแพร่ระบาดไวรัส ‘โควิด-19’ ของจังหวัดตาก กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ได้ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยแบ่งทีมตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกวันจันทร์- อาทิตย์ พร้อมเน้นย้ำทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ พร้อมแนะนำการใช้เจลล้างมือให้ถูกวิธี ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงลูกค้า, Supplier และผู้เข้ามาติดต่อบริษัทที่จะต้อง ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งทางแผนก HR ได้มีการตั้งจุดวางเจลล้างมือไว้บริการด้านหน้าบริษัท 1 จุดด้วย

คุยกับเรา