กลุ่มบริษัทไฮเวย์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการต่อไป

ท่าข้ามที่33 พร้อมกลุ่มบริษัทไฮเวย์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14 เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการต่อไป

คุยกับเรา