บริจาคสมาทร์บอรด์และไม้ฝา ในโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบ้านผู้ยากไร้

กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ได้ร่วมบริจาค สมาทร์บอรด์และไม้ฝา ในโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ของ อบต.ด่านแม่ละเมา


คุยกับเรา