มอบสิ่งอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์ป้องกัน COVID–19 ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในพื้นที่จังหวัดตาก

องค์กรภาคเอกชน 3 องค์กร ในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ หอการค้าจังหวัดตาก

ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ อุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าทั้ง 3 องค์กร ในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วย ปกครองอำเภอแม่สอด , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 และ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346


วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล , นายเฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิก ทั้ง 3 องค์กร ร่วมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ อุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบ ซึ่งเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระมัดระวัง พร้อมทั้งได้จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวังและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด , พ.อ.กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) และ ร.ต.ท.สุรพล ฉายะสุโข รอง สว(ป) รรท.ผบ.ร้อย ตชด.346 เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว

คุยกับเรา