มอบตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) ให้กับโรงพยาบาลท่าสองยาง และโรงพยาบาลแม่ระมาด

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด และ บริษัท ไฮเวย์ อินเตอร์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และหอการค้าจังหวัดตาก

มอบตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) ให้กับโรงพยาบาลท่าสองยาง 1 เครื่อง และ โรงพยาบาลแม่ระมาด 1 เครื่อง รวมจำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา


คุยกับเรา