บริษัท ไฮเวย์ คอนกรีต จำกัด

จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ันธกิจ

1.นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

2.ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และให้บริการแบบมืออาชีพ

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

4.พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

 เป็นบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และบริการก่อสร้างแบบครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

เป้าหมาย

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกลุ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้วยบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุยกับเรา