ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้เข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาผู้เข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดตาก เข้าดูงานและการจัดการระบบคลังสินค้า

กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท ไฮเวย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์ บ้านสันทราย ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา” เป็นหลักในการกำหนดนโยบายคุณภาพในการให้สินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของเรา
ทำให้ บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

ขอเชิญลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน พาบุตร หลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน พาบุตร หลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่ลานหน้า บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด (สาขาแม่สอด) วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

1 2 3
คุยกับเรา