สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” ณ รพ.แม่สอด

วันที่ 20 ธ.ค. 2564 เวลา 09.40 น. ที่ รพ.แม่สอด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “สิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด)” พร้อมทอดพระเนตรบริเวณจัดนิทรรศการ วีดิทัศน์ความเป็นมาของอาคารสิรินธรชัยพัฒน์ (แม่สอด) และห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จและครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โดยคุณณัฏฐ์วรัชญ์ ครรชิตศิริกุนต์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทไฮเวย์ เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

คุยกับเรา